Tłumaczenie powinno przypominać szybę,

całkowicie przezroczystą, tak aby czytelnik nie zauważał jej istnienia.
(Mikołaj Gogol)

tłumaczenia

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe

Od 15 lat wykonuję tłumaczenia ustne i pisemne jako tłumacz przysięgły. Tłumaczę różnego rodzaju teksty i dokumenty, również te niewymagające tłumaczenia uwierzytelnionego. Mam bogate doświadczenia w tłumaczeniach ustnych – symultanicznych i konsekutywnych oraz towarzyszących. Tłumaczę w oparciu o doskonałą znajomość języka angielskiego i polskiego, konsultuję teksty z native speakerami i jeśli zaistnieje potrzeba, to ingeruję w strukturę tekstu dla osiągnięcia lepszego efektu i jasności przekazu. Pracuję z programem wspomagającym tłumaczenie memoQ.

Oferuję:


Tłumaczenia pisemne:

uwierzytelnione (zwane przysięgłymi) z języka angielskiego na język polski i odwrotnie,

nieuwierzytelnione w kierunkach PL-EN, EN-PL (teksty naukowe, techniczne, medyczne, marketingowe, prawne, ekonomiczne, etc.).

Pokaż więcej


Tłumaczenia ustne

towarzyszące (na przykład: śluby cywilne i kościelne, akty notarialne, spotkania biznesowe, szkolenia, mowy okolicznościowe i in.),

konferencyjne – symultaniczne i konsekutywne.

W przypadku potrzeby tłumaczenia kabinowego pomagam w doborze i organizacji systemów do tłumaczeń konferencyjnych.

Pokaż więcej


Pomoc w przygotowaniu do wystąpień w języku angielskim:

indywidulane spotkania mające na celu przygotowanie osób do wystąpień w języku angielskim.

Posiadam wiedzę i spore doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych, którymi chętnie się dzielę, okazując wrażliwość na cechy osobowości oraz indywidualne możliwości danej osoby.

Pokaż więcej

Dlaczego warto ze mną współpracować?

Moje kompetencje i doświadczenie zawodowe to najlepsza gwarancja jakości świadczonych przeze mnie usług translatorskich. Potwierdzają je jednak również wieloletni, wierni mi klienci. Profesjonalny warsztat, bogate słownictwo i estetyka przekładu, współpraca z native speakerami – ekspertami w zakresie mowy ojczystej, jak również duża liczba wykonanych dotąd tłumaczeń naukowych i wreszcie tytuł tłumacza przysięgłego zdobyty odpowiednim egzaminem i potwierdzony wpisem na Listę Tłumaczy Przysięgłych to podstawowe argumenty. Pozostaje mi zaprosić Państwa do współpracy.

dlaczego warto

dlaczego warto

Jak dostarczyć materiały do tłumaczenia?

Tłumaczenie przysięgłe:

  • oryginalny dokument można dostarczyć osobiście i tłumaczenie również odebrać osobiście,
  • oryginalny dokument można przesłać pocztą (przesyłka polecona) i otrzymać tłumaczenie wraz z oryginałem również przesyłką poleconą,
  • przesłać skan oryginału na adres mailowy. Po tłumaczenie należy wówczas zgłosić się osobiście wraz z oryginałem do wglądu.

Tłumaczenie zwykłe: dokument źródłowy najlepiej przesłać w formie elektronicznej dostępnej do edycji lub w razie braku takiej możliwości – w postaci pliku pdf, dobrej jakości skanu lub zdjęcia dokumentu.

Pozostałe informacje znajdą Państwo w cenniku.
Zapraszam do kontaktu i do wysyłania plików do wyceny.