Cennik tłumaczeń

Duch danego języka wyraża się w jego nieprzetłumaczalnych słowach.
(Maria von Ebner-Eschenbach)

cennik

Tłumaczenia pisemne

W przypadku tłumaczeń pisemnych jednostkę rozliczenia stanowi:

  • * 1 strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami,
  • ** 1 strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego – 1800 znaków ze spacjami.
Tłumaczenie pisemne przysięgłe* zwykłe**
na język angielski 49 zł 49 zł
na język polski 49 zł 49 zł

Powyższe ceny stanowią kwoty netto za jedną stronę obliczeniową tłumaczenia pisemnego, do których należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%.

Tłumaczenia ustne

Zgodnie z praktyką stosowaną w branży oraz zaleceniami Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych PSTK, w przypadku tłumaczeń ustnych „podstawową jednostką do obliczenia honorarium tłumacza jest jeden dzień roboczy („dniówka”), czyli tłumaczenie, którego łączny czas trwania, wraz z przerwami, nie przekracza 8 godzin. W przypadku tłumaczeń, których łączny czas trwania wraz z przerwami nie przekracza 4 godzin, tłumacz może zgodzić się na honorarium wynoszące nie mniej niż 50% stawki za dniówkę. Jeżeli jednak tłumaczenie takie przedłuży się i przekroczy 4 godziny, honorarium wynosi pełną dniówkę.

Zależnie od planowanego czasu i okoliczności tłumaczenia, w uzasadnionych przypadkach sposób rozliczenia może zostać ustalony indywidualnie.

Tłumaczenie ustne przysięgłe konferencyjne
konsekutywne 1000 zł 1000 zł
symultaniczne 1000 zł
towarzyszące 1000 zł do negocjacji

Powyższe ceny dotyczą „dniówki” tłumacza i stanowią kwoty netto za obecność i gotowość tłumacza do świadczenia usług tłumaczenia ustnego, do których należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%.

Dokumenty można dostarczyć:

  • osobiście,
  • przesyłką poleconą,
  • pocztą elektroniczną (na przykład za pośrednictwem poniższego formularza),

od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–15.00. Proszę o uprzedni kontakt telefoniczny, gdyż często pracuję w terenie. Wraz z wyceną podaję warunki płatności oraz terminy realizacji.

Terminy realizacji

  • Tryb zwykły – do 6 stron obliczeniowych na dobę. Minimalny czas realizacji w trybie zwykłym wynosi 24 godziny.
  • Tryb ekspresowy – cena i termin realizacji wymaga indywidualnego uzgodnienia z tłumaczem.

Cennik typowych usług tłumaczeniowych

Poniższa tabela przedstawia aktualne ceny typowych usług świadczonych przez tłumacza przysięgłego. Ceny te zostały określone na podstawie obowiązującej stawki podanej w tabeli powyżej oraz na podstawie praktyki zawodowej tłumacza, jednakże wartość tłumaczenia ostatecznie zależy od rzeczywistych rozmiarów tekstu źródłowego, stopnia trudności oraz oczekiwanego terminu realizacji.

Tłumaczenie uwierzytelnione na język polski

Amerykański dowód rejestracyjny / Certificate of Title 120 zł
Amerykańskie / brytyjskie prawo jazdy / Driving License 60 zł
Brytyjski dowód rejestracyjny / UK Registration Certificate 120 zł
Faktura za transport morski pojazdu / Invoice for Transportation 60 zł
Odpis aktu urodzenia / ślubu / zgonu / Certified Copy of an Entry 120 zł
Opinia o pracowniku / Testimonial / Letter of Reference 60 zł
Rachunek / faktura / Bill / Invoice 60 zł
Świadectwo pochodzenia pojazdu / Certificate of Origin for a Vehicle 60 zł
Umowa sprzedaży pojazdu / Bill of Sale 60 zł
Umowa sprzedaży pojazdu / Vehicle Transfer and Reassignment Form 60 zł
Zaświadczenie / dyplom / świadectwo / certyfikat (jedna strona) 60 zł

Tłumaczenie uwierzytelnione na język angielski

Dyplom licencjata 60 zł
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych 60 zł
Dyplom ukończenia studiów wyższych – część A 60 zł
Suplement – część B dyplomu / tzw. przebieg studiów (nie więcej niż 5 stron obliczeniowych) 360 zł
Dyplom uzyskania tytułu zawodowego 60 zł
Odpis aktu urodzenia / ślubu / zgonu 60 zł
Opinia o pracowniku 60 zł
Poświadczenie zameldowania na pobyt stały 60 zł
Rachunek / faktura 60 zł
Świadectwo dojrzałości 120 zł
Świadectwo pracy 120 zł
Świadectwo ukończenia kursu obsługi wózków widłowych 60 zł
Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej 60 zł
Umowa sprzedaży samochodu 60 zł
Wyciąg z księgi wieczystej 60 zł
Zaświadczenie / dyplom / świadectwo / certyfikat (jedna strona) 60 zł
Zaświadczenie o niekaralności 60 zł
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 60 zł
Zaświadczenie REGON 60 zł
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów 60 zł