Cennik tłumaczeń

Duch danego języka wyraża się w jego nieprzetłumaczalnych słowach.
(Maria von Ebner-Eschenbach)

cennik

Tłumaczenia pisemne

W przypadku tłumaczeń pisemnych jednostkę rozliczenia stanowi:

  • * 1 strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami,
  • ** 1 strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego – 1800 znaków ze spacjami.
Tłumaczenie pisemneprzysięgłe*zwykłe**
na język angielski50 zł55 zł
na język polski50 zł55 zł

Ceny brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) za jedną stronę obliczeniową.

Tłumaczenia ustne

W przypadku tłumaczeń ustnych jednostkę rozliczenia stanowi jedna godzina obecności tłumacza:

Tłumaczenie ustneprzysięgłekonferencyjne
konsekutywne120 zł120 zł
symultanicznenie praktykuje się120 zł
towarzyszące120 złdo negocjacji

Ceny brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) za jedną godzinę obecności tłumacza.

Zgodnie z praktyką stosowaną w branży jednostką miary tłumaczenia ustnego jest blok czterogodzinny (4 godz.). Zależnie od planowanego czasu tłumaczenia, sposób rozliczenia może być ustalony indywidualnie.

Dokumenty można dostarczyć:

  • osobiście,
  • przesyłką poleconą,
  • pocztą elektroniczną (na przykład za pośrednictwem poniższego formularza),

od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–15.00. Proszę o uprzedni kontakt telefoniczny, gdyż często pracuję w terenie. Wraz z wyceną podaję warunki płatności oraz terminy realizacji.

Terminy realizacji

  • Tryb zwykły – do 4 stron obliczeniowych na dobę. Minimalny czas realizacji w trybie zwykłym wynosi 24 godziny.
  • Tryb ekspresowy – cena i termin realizacji wymaga indywidualnego uzgodnienia z tłumaczem.

Cennik typowych usług tłumaczeniowych

Poniższa tabela przedstawia aktualne ceny typowych usług świadczonych przez tłumacza przysięgłego. Ceny te zostały określone na podstawie obowiązującej stawki podanej w tabeli powyżej oraz na podstawie praktyki zawodowej tłumacza, jednakże wartość tłumaczenia ostatecznie zależy od rzeczywistych rozmiarów tekstu źródłowego, stopnia trudności oraz oczekiwanego terminu realizacji.

Tłumaczenie uwierzytelnione na język polski

Amerykański dowód rejestracyjny / Certificate of Title100 zł
Amerykańskie / brytyjskie prawo jazdy / Driving License50 zł
Brytyjski dowód rejestracyjny / UK Registration Certificate100 zł
Faktura za transport morski pojazdu / Invoice for Transportation50 zł
Odpis aktu urodzenia / ślubu / zgonu / Certified Copy of an Entry100 zł
Opinia o pracowniku / Testimonial / Letter of Reference50 zł
Rachunek / faktura / Bill / Invoice50 zł
Świadectwo pochodzenia pojazdu / Certificate of Origin for a Vehicle50 zł
Umowa sprzedaży pojazdu / Bill of Sale50 zł
Umowa sprzedaży pojazdu / Vehicle Transfer and Reassignment Form50 zł
Zaświadczenie / dyplom / świadectwo / certyfikat (jedna strona)50 zł

Tłumaczenie uwierzytelnione na język angielski

Dyplom licencjata50 zł
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych50 zł
Dyplom ukończenia studiów wyższych – część A50 zł
Suplement – część B dyplomu / tzw. przebieg studiów (nie więcej niż 5 stron obliczeniowych)300 zł
Dyplom uzyskania tytułu zawodowego50 zł
Odpis aktu urodzenia / ślubu / zgonu50 zł
Opinia o pracowniku50 zł
Poświadczenie zameldowania na pobyt stały50 zł
Rachunek / faktura50 zł
Świadectwo dojrzałości100 zł
Świadectwo pracy100 zł
Świadectwo ukończenia kursu obsługi wózków widłowych50 zł
Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej50 zł
Umowa sprzedaży samochodu50 zł
Wyciąg z księgi wieczystej50 zł
Zaświadczenie / dyplom / świadectwo / certyfikat (jedna strona)50 zł
Zaświadczenie o niekaralności50 zł
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej50 zł
Zaświadczenie REGON50 zł
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów50 zł