Tłumaczenie powinno przypominać szybę,

całkowicie przezroczystą, tak aby czytelnik nie zauważał jej istnienia.

Kompetentny tłumacz

Tłumaczenie to coś więcej niż zwykłe przekazywanie treści – to profesjonalne podejście do komunikacji międzynarodowej we wszystkich aspektach jej złożonej natury. Kluczem do dobrego tłumaczenia jest dokładne zrozumienie intencji zawartych w tekście źródłowym oraz głębokie zrozumienie potrzeb nadawcy i odbiorcy w kontaktach międzynarodowych. Moją pasją jest język jako fascynujące narzędzie komunikacji międzyludzkiej. Ta pasja towarzyszy mi niezmiennie przez całe moje zawodowe życie.

O mnie

Doświadczenie w liczbach

15 lat mojej pracy jako tłumacz:

tłumaczenia przysięgłe

0

tłumaczeń przysięgłych na język polski

tłumaczenia przysięgłe

0

tłumaczeń przysięgłych na język angielski

tłumaczenia zwykłe

0

tłumaczeń zwykłych w obu kierunkach

tłumaczenia ustne

0

tłumaczeń ustnych na konferencjach

Referencje

Tłumaczenia dokumentów
Tłumaczenia dokumentów

Urzędowo

Tłumaczenia dokumentów, ślubów cywilnych i kościelnych, aktów notarialnych

Tłumaczenie umów
Tłumaczenie umów

Biznesowo

Tłumaczenie umów, korespondencji i in. dokumentów firmowych oraz negocjacji

Tłumaczenia materiałów
Tłumaczenia materiałów

Naukowo

Publikacje naukowe, sympozja, konferencje, specjalistyczne słownictwo

Publikacje naukowe
Publikacje naukowe

Marketingowo

Tłumaczenia materiałów promocyjnych i informacyjnych, stron WWW i in.